Publicada a licitación da oficina técnica de apoio para o proxecto Innova MicroLab na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, perfil do contratante do Sergas e DOUE

O proxecto Innova MicroLab conta cun orzamento de 5,7 M. euros financiado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do Programa operativo Plurirrexional de España (POPE) 2014-2020 no marco dun convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e o Ministerio de Ciencia e Innovación.